JURISTUTBILDNINGAR.SE

photo

Juristutbildningar utomlands

Via din högskola eller universitet finns ett utbytesprogram som gör det lättare att studera en del av juristutbildningar utomlands. Det finns också möjlighet att komplettera juristutbildningar utomlands med kurser eller med en masterutbildning.

Ger juristutbildningar jobb utomlands?

Eftersom de svenska juristutbildningarna främst är inriktad på svensk rätt och det svenska rättssystemet är möjligheten något begränsad för svenska jurister att efter juristutbildningar arbeta utomlands. Dock finns möjlighet att arbeta internationellt inom svenska företag, EU-institutioner och övriga internationella organisationer. Det råder en allt större efterfrågan på jurister med kunskaper inom utländsk och internationell rätt i kombination med språkkunskaper.

Sveriges medlemskap i EU behöver också fler myndigheter, företag och organisationer där välutbildade tjänstemän finns att tillgå och som behärskar europeisk rätt.

För att få arbeta som exempelvis domare i ett annat land måste du vara medborgare i landet samt uppfylla särskilda krav på utbildning och kunskaper i landets språk.

Här kan du hitta alla juristutbildningar utomlands