JURISTUTBILDNINGAR.SE

photo

Juristutbildningar

Att juristutbildningar ger dig som student en bred grund för ett arbete inom såväl offentlig sektor som privat, rådet det inga tvivel om. Idag finns cirka 30 000 yrkesverksamma jurister i Sverige men långt ifrån alla arbetar inom yrken som kräver en specifik juridisk utbildning - juristexamen.

Juristutbildningarna är oerhört breda och är numera inriktad till stor del på problembaserad inlärning med många praktiska uppgifter och casestudier. Detta utlärningssätt ger studenterna god förmåga att strukturera och lösa svåra problem, något som kännetecknar juristen i yrkeslivet.

Bra att ha i åtanke vid juristutbildningen är att konkurrensen är hårt på den framtida arbetsmarknaden. Höga betyg är därför viktigt i kombination med en social förmåga och viljan att samarbeta. Stora pengar finns att tjäna samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att arbetet är hårt och arbetsdagarna kan vara väldigt långa.

Avslutade juristutbildningar - yrkesfördelning:

Rättsväsende: 5000
Övrig statlig förvaltning: 6500
Kommuner, landsting och kyrkokommuner: 1700
Advokatbyråer och juridiska byråer: 7300
Bank och försäkringsverksamhet: 3000
Organisationer: 1200
Övrig privat sektor: 5300


jurist, utbildning